NGUYỄN TRỌNG ĐỨC DUY

no slogan
About me
Vui vẻ, hài hước
My experience
3 năm, 7 tháng, 8 ngày
My diploma
Cử nhân chuyên ngành du lịch
Language
English
Location active
Việt Nam - Hà Nội
Việt Nam - Thái Nguyên
Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Việt Nam - Đà Nẵng
Việt Nam - Khánh Hòa
Việt Nam - Lâm Đồng
Việt Nam - Hồ Chí Minh
Việt Nam - Cao Bằng
Promotion
Number of passengers(person) Time (h) Money (usd)
No price
Guide card information
ID card: 152140119
Card type: international
Place of issue: Bình Định
Expiration date: 2017-08-16
Language:  English
My services
Shopping
Hotel booking
Transportation
Train
Boat
Car