PHAN THÁI CƯỜNG

no slogan
About me
Thăm thú vùng đất mới mọi người sẽ nhận ra rằng quê hương đất nước con người thật tuyệt vời, vì vậy tôi quyết định đeo đuổi đam mê và truyền lửa cho thế hệ sau
My experience
30 năm kinh nghiệm
My diploma
cao đẳng du lịch
Language
English , Vietnamese , Chinese
Location active
Việt Nam - Cao Bằng
Việt Nam - Hà Nội
Promotion
Number of passengers(person) Time (h) Money (usd)
No price
Guide card information
ID card: 104100102
Card type: international
Place of issue:
Expiration date: 2019-08-16
Language:  English , Chinese
My services
Airport pickup
Shopping
City tours
Food & Restaurant
Hotel booking
Sports & Outdoor activities
Transportation
Train
Boat
Car
Bicycle